Quadrivium

Ensemble Quadrivium legt zich toe op de uitvoering van polyfone muziek, vooral uit renaissance en barok. Uitgaande van een consort van vier zangers, wordt de groep naar gelang de eisen van het repertoire uitgebreid met extra zangers en instrumentalisten. Het repertoire van Quadrivium beweegt zich grofweg tussen de componisten Josquin des Prez en Johann Sebastian Bach: twee meesters van de grote structuren en rekenkundige inventiviteit, wier muziek echter ook het hart van de luisteraar niet onberoerd laat.
De naam van het ensemble refereert aan Aristoteles’ classificatie van de zeven vrije kunsten, waarbij hij de muziek indeelde in het quadrivium van op het getal betrokken wetenschappen, samen met rekenkunde, meetkunde en kosmologie. Pas later zou muziek verbinding zoeken met de taalvakken uit het trivium: grammatica, dialectica en retorica. Naar Quadriviums bescheiden mening, spreekt de mooiste muziek dan ook tot zowel het gevoel als het intellect.